Voorlichting

In Nederland is mentorschap nog een relatief onbekend begrip. Toch is dit een maatregel die in toenemende mate door de kantonrechter wordt ingesteld. Vooral in de zorg komt men steeds vaker cliënten met een mentor tegen. De behoefte aan meer informatie omtrent het mentorschap is dan ook groot. Vragen als wanneer en hoe mentorschap kan worden aangevraagd en wat men wel en niet kan verwachten van een mentor worden regelmatig aan ons gesteld. BELANGrijk geeft voorlichting over curatele, onderbewindstelling en mentorschap aan zorgverleners, familieleden en andere geïnteresseerden. Een lezing of presentatie wordt altijd georganiseerd op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande link.

 

Aanvraag voorlichting mentorschap