Aanmelden

Mentorschap kan worden aangevraagd door de cliënt zelf, de familie tot in de vierde graad, door de instelling waar de cliënt woont of door de bewindvoerder van de cliënt. Indien u voor uzelf, een familielid of uw cliënt op zoek bent naar een mentor, kunt u dat bij ons aangeven met onderstaand aanmeldformulier. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen voor een kennismaking en intakegesprek. Vervolgens zorgen wij voor alle benodigde documenten en dienen het verzoek in bij de kantonrechtbank. Na instelling van het mentorschap door de kantonrechter begeleiden wij de cliënt op een gedegen en professionele manier.

 

Aanmeldformulier

Aanmelder *
Telefoonnummer *
Relatie tot betrokkene *
Naam betrokkene *
Geslacht *
Adres *
Woonplaats *
Instelling ( indien van toepassing)
Geboortedatum *
Familie aanwezig *
Bewindvoerder aanwezig *
Evt. van belang zijnde informatie
Typ over