Belangrijk!

BELANGrijk Professioneel Mentorschap staat voor professionele BELANGenbehartiging van personen die door ziekte, verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening niet (voldoende) in staat zijn zelfstandig voor hun eigen belang op te komen. Wij houden bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk rekening met hetgeen de cliënt nog wel kan. Als de cliënt nog in staat is om zelf een beslissing te nemen, dan ondersteunen en stimuleren wij dit. Daar waar de cliënt zelf niet (meer) kan beslissen, gaan we in gesprek met medewerkers en zorgverleners, die begeleiding en behandeling bieden. Door de cliënt regelmatig te bezoeken houden wij goed contact met hem/haar en andere betrokkenen. Dit stelt ons in staat de taak van mentor goed uit te kunnen voeren en namens de cliënt op te treden indien nodig.

Onze sleutelwoorden daarbij zijn: Integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

BELANGrijk Professioneel Mentorschap voldoet aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) en is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM). BELANGrijk biedt haar diensten aan in de regio's Midden- en West-Brabant en Zeeland.